Minimalism i mailboxen del 1

Mailkorgen är för många en källa till stress eftersom det är en aldrig sinande källa av uppgifter vars flöde är väldigt svårt att kontrollera och överblicka. Detta gäller såklart även för oss så därför tog vi oss en tankeställare kring hur vi gör redan idag men även hur vi kan göra framöver för att på ett smidigt sätt göra livet lite enklare. Vi kom fram till flera tips som vi tror de flesta kan applicera på sin eller sina mailkorgar och på så sätt snabbt frigöra både tid och fokus. Vi utgick från vad minimalism är för oss.

Minimera antalet inkorgar. En vanlig källa till stress och brist på känslan av kontroll är att ha många inkorgar att övervaka. Om det är möjligt så se till att enbart ha en mailadress för arbetsuppgifter och en för privata ärenden. Skrota helt din gamla hotmail-adress som du ersatte med en gmail-adress för sju år sedan. Informera människor som av någon anledning fortfarande mailar till din gamla adress om att du bytt och maila över eventuella viktiga mail till nya mailadressen. Vår erfarenhet är att de personer eller organisationer som eventuellt fortfarande mailar den gamla adressen inte är speciellt viktiga för dig samt att ”viktiga” mail som du inte behövt senaste tolv månaderna troligen inte kommer att behövas närmsta 100 åren heller.

Ha en professionell och en privat mailadress. Det här tipset säger av naturliga skäl delvis emot det tidigare tipset om att minimera antalet mailkorgar men vi ser en otrolig nytta med att separera privata och professionella mail. Då slipper du störas av privata och kanske generande mail i jobbmailen och ändå värre distraheras och stressas av jobbrelaterade mail på kvällar och helger. Dessutom är det ytterst troligt att du förr eller senare byter arbetsgivare, varvid du måste informera vänner och bekanta om att du byter mailadress och riskera att förlora mail under övergångsperioden. Liksom du inför sökandet av nytt jobb behöver kunna ange en annan mail att kontakta än nuvarande jobbmailen. Värt att tänka på är att olika arbetsgivare har olika nivåer av integritet. Vissa drar sig inte för att läsa anställdas mail och den risken slipper du om du hanterar privata mail helt separat. Samma regel kan för övrigt appliceras på din jobbmobil.

Sluta att manuellt sortera mail i mappar, sök istället. Ett av våra bästa tips för att minimera den tid många lägger på mail är att sluta att manuellt sortera mailen i mappar. Alla moderna mailsystem har idag bra sökfunktioner som snabbt och enkelt hittar alla mail från en specifik person, med en specifik ämnesrad, med eller utan bifogade filer, innehållande vissa nyckelord och så vidare. Vad som gör mappar extra opraktiskt är att ett och samma mail ofta kan höra hemma i fler än en mapp. Vi har sett massor av kollegor klicka runt bland potentiella foldrar på jakt efter ett specifik mail. Vi misstänker att anledning till att många fortfarande använder foldrar är att de är kvar i ett gammalt tankesätt från tiden innan det fanns bra sökfunktioner eller att det ger en inbillad känsla av kontroll, struktur och produktivitet. Oavsett så är det totalt slöseri med tid och något alla borde sluta med omedelbart.

Ren inbox i enlighet med populära inbox zero. Här går fru och herr minimalists åsikter isär, det är inte ofta det händer och vi förklarar respektive persons syn på ren inbox nedan.

Om du måste ha en ren inkorg rekommenderar Herr Minimalist användandet av en enda mapp vid namn ”arkiverat” eller motsvarande dit du flyttar allt du är helt klar med så att alla mail som ligger kvar i inkorgen oavsett läs- och flaggstatus anses obehandlat.

Herr Minimalists främsta tips är dock att skippa detta förfarande och istället alltid låta alla mail ligga kvar i inkorgen. De mail som är olästa är helt enkelt olästa, de som är flaggade oavsett lässtatus kräver ytterligare en insats och de som är lästa och utan flagga är helt färdigbehandlade. För att fortfarande ha överblick kräver denna metod att du sätter upp ett enkelt och automatiskt filter i din mailkorg som enbart visar olästa samt flaggade mail. När filtret är på plats arbetar du enbart i den foldern som visar resultatet av filtret och behöver aldrig någonsin flytta ett mail igen. Faktum är att du aldrig behöver besöka inkorgen igen. Detta tillvägagångssätt fungerar för övrigt bäst om du inaktiverar automatisk lässtatus, annars riskerar du att vissa mail markeras som lästa automatiskt och försvinner ur fokus utan att först behandlas på korrekt sätt.

Fru Minimalist är snarare ett stort fan av inbox zero-konceptet och skulle känna stress av att titta i inboxen och ständigt ha fullt med mail, såväl lästa som olästa. Jag strävar istället efter att ha så få mail som möjligt i inkorgen. Går mailet att hantera snabbt gör jag det direkt och lägger det sedan i mappen Arkiv. Jag har även en mapp som heter Viktigt där jag sorterar in mail som inte kräver något action men som innehåller väsentlig information som kan vara bra att komma ihåg. Flaggning av mail görs av mail som jag hanterat delvis eller som kräver någon form av hantering ett par veckor framåt. Jag tar bort flaggade mail från inkorgen vilket gör att min inbox endast består av nya olästa mail samt lästa mail som bör hanteras härnäst och som kräver mer av mig än bara ett kort svar. Kanske beror mitt hanterande på ett mer omodernt mailsystem än Herr Minimalists, men för mig fungerar detta utmmärkt. Att gå på semester eller ta helg med en mailkorg som gapar tom, det är pricken över i enligt Fru Minimalist!

Sammanfattningsvis är minimalism i inkorgen mycket likt minimalism på många andra områden i livet. I detta fall är det resurserna tid, fokus och energi som är begränsade och genom att eliminera, automatisera och batcha om det som är oviktigt och distraherande samt etablera sunda rutiner och vanor får du tid, fokus och energi över för det som är prioriterat och av värde. Precis som i resten av livet!

Det här är det första inlägget i en serie om tre på ämnet. Andra och tredje inlägget hittar du här och här.

Lämna ett svar