Prylbanta - Färre saker, större frihet

Prylbanta

Känner du stundtals att dina prylar äger dig istället för tvärtom? Har du lagt märke till att majoriteten av dina kläder och saker nästan aldrig används? Är din erfarenhet att ytterligare förvaring och bättre organisering sällan är en långsiktig lösning? Står du handfallen inför uppgiften att rensa bland alla prylar som inte tillför värde i ditt liv?

I vår bok Prylbanta – Färre saker, större frihet får du ta del av våra bästa tips kring minimalism och ett friare liv med färre prylar. En livsstil som inte bara frigör tid, mental energi och pengar till sådant som du verkligen bryr dig om, utan som även gör det enklare och roligare att agera på ett sätt som är mer hållbart ur miljösynpunkt och mer försvarbart ur ett humanistiskt perspektiv.

I Prylbanta får du lära dig att:

  • Överblicka oväntade kostnader av att köpa och äga prylar
  • Förstå varför du shoppar och behåller saker du inte behöver
  • Identifiera dina faktiska behov med behovsanalys
  • Stoppa inflödet och metodiskt rensa ut överflödet av onödiga prylar

Du kommer aldrig att se på prylar på samma sätt igen efter att du läst Prylbanta! :)

Prylbanta ges ut av Norstedts och finns tillgänglig i butiker från och med 2017-09-29. Du kan självklart även köpa den över nätet, till exempel via Adlibris och Bokus.