Minimalisterna blir Miljonärerna

Rubriken är ett exempel på klickfiske, ett av 2014 års nyord som Språkrådet nyligen aviserat. Med klickfiske menas att man använder sig av en lockande eller avsiktligt vilseledande rubrik för att locka till klick. :)

Ett ord som vi hört och själva använt i ett par år och skrivit om så sent som här om veckan i inlägget Step by step, är plastbantning, som nu blivit ett officiellt ord. Kul att det uppmärksammas och får spridning även på detta sätt. Språkrådet har givit ordet plastbanta betydelsen:

Minska mängden plast i sin omgivning för att undvika giftiga kemikalier.

Matnationalism är ett annat roligt nyord för 2014. Enligt Språkrådet betyder det:

Föreställning om att mat producerad i det egna landet alltid är bättre än importerad mat, till exempel ur miljö- eller djurskyddssynpunkt.

Här får du gå till dig själv för att veta vilken matnäring du anser viktigast att stödja. Närproducerat stödjer produktionen i närområdet, kan bidra till ett öppet landskap liksom sysselsättning i området. Hur stor region som avses i ordet närproduktion finns det inga regler kring, det kan omfatta din lilla semesterort, hela Sverige eller Norden. I begreppet närproducerat finns heller inget som säger hur produktionen gått till, om den är ekologisk eller oekologisk. När det gäller miljöpåverkan från det vi äter är inte transporterna och de ibland långa frakterna det stora problemet, utan den största miljöpåverkan sker i själva produktionen. Kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och enorma odlingar av en enda gröda belastar miljön mer.

I övrigt tycker jag krislåda var ett intressant nyord som avser en låda som innehåller saker en person behöver för överlevnad vid en kris. Jag kanske ska skicka in som förslag till Språkrådet att ”tremånaderslåda” blir ett nyord till år 2015? Med beskrivningen:

En låda som innehåller saker en person tror sig klara sig utan men vill se om hen saknar under de kommande tre månaderna.

Vilket ord skulle du vilja se som nyord för år 2015?

2 tankar kring ”Minimalisterna blir Miljonärerna

Kommentera