Etikettarkiv: teori

Alternativkostnaden

Varje gång du tackar ja till något så tackar du automatiskt nej till mycket annat. Vad du tackar nej till, det vill säga alternativkostnaden, är inte alltid uppenbar då den typiskt gömmer sig i många små transaktioner av tid, fokus och pengar. Dessa minitransaktioner tenderar dock att göra enorm skillnad över längre tidsperioder, vilket innebär att det är viktigt att se dem för vad de är.

Tackar du ja till att köpa en kaffe på vägen till jobbet varje morgon så tackar du över ett års tid automatiskt nej till cirka 8000 kronor att spendera på annat, vilket till exempel motsvarar en stor bit av kostnaden för en utlandsresa.

Tackar du ja till en timme Instagram, Facebook eller motsvarande varje kväll så tackar du automatiskt nej till 365 timmar av annat fokus per år, vilket till exempel motsvarar cirka 50 normalstora och förhoppningsvis utvecklande böcker per år, även om du läser relativt långsamt.

Tackar du ja till ägandeskap för ytterligare ett ansvarsområde på jobbet så tackar du automatiskt nej till möjligheten att göra något annat, till exempel dina högst prioriterade arbetsuppgifter riktigt väl eller bara möjligheten att inte behöva stressa dig igenom arbetsdagarna. 

Minimalism handlar om att göra mer medvetna val kring vad du tackar ja respektive nej till samt vad det leder till på kort men även lång sikt. Det kräver dock att du är på det klara med vad som är viktigt för dig, vilket du sakta men säkert blir genom att uppriktigt och gång på gång fråga dig själv vilket värde olika typer av saker, fokus, åtaganden, relationer och utgifter tillför ditt liv.

Med blicken i backspegeln, har du något exempel på en alternativkostnad du helst varit utan?

Extrem minimalism och maximalism

Minimalism kan likt många ismer som förespråkar förändring upplevas som extrem. Detta beror ofta på att det likt många ismer är de mest extrema förespråkarna som skriker högst.

Ett relaterat exempel är feminismen som i praktiken förespråkar jämställdhet mellan män och kvinnor och logiskt sett kanske borde kallas humanism eller något liknande. Men eftersom obalansen är till kvinnornas nackdel så kallas rörelsen feminism då namnet under liknande omständigheter alltid speglar gruppen som kämpar i motvind. Ytterligare ett exempel är black power-rörelsen som kämpade för jämställdhet mellan vita och svarta i USA på 60- och 70-talet. I båda fallen ovan strävas det som sagt i praktiken mot balans och inte mot en ny obalans även om namnen och ibland även retoriken kan ge sken av motsatsen.

Om vi återgår till minimalismen så fungerar det på precis samma sätt. Det vill säga minimalismen är en motreaktion mot bland annat överkonsumtion och överstimulans men står absolut inte för en rumslig och själslig tomhet utan en hållbar och harmonisk balans vad det gäller bland annat prylar, konsumtion och mentalt fokus. För att illustrera vad jag menar så tydligt som möjligt har jag skapat tre diagram nedan.

Om vi börjar med diagrammet extrem maximalism nedan så representerar det hur en väldigt stor del av jordens befolkning, och speciellt företag, beskriver sambandet mellan lycka och antalet saker, åtaganden och intressen; mer av allt leder till ökad harmoni och lycka.

Extrem Maximalism

Ett typiskt exempel är personen som tror att de äntligen ska bli lyckliga bara de har en snabbare bil, en ändå högre lön eller en exklusivare garderob. Motivationen är med andra ord inte förankrad i konkreta behov utan driven av till exempel prestige, emotionella kickar eller rädsla.

Diagrammet extrem minimalism representerar däremot hur många offentliga minimalister beskriver sambandet mellan lycka och antalet saker, åtaganden och intressen; minimalt av allt leder till ökad harmoni och lycka.

extrem_minimalism

Ett typiskt exempel är personen som försöker leva med totalt 100 saker, enbart använda 33 klädesplagg i tre månader eller rensa ut en sak varje dag under ett helt år. Motivation är med andra ord även här inte förankrade i konkreta behov utan driven av till exempel tävling, en önskan att synas eller emotionella kickar.

Det tredje exemplet representerar vår syn på minimalism och sambandet mellan lycka och antalet saker, åtaganden och intressen; en balans där varken mer eller mindre ökar harmonin och lyckan.

Lagom Minimalism

Exakt var balansen ligger varierar från person till person och utmaningen är att hitta sin egen balans utifrån sina omständigheter. En flerbarnsfamilj, ett sambopar eller en storstadssingel har väldigt olika förutsättning och behov men kan ändå hitta sin unika form av minimalism.

Vad som till slut förenar oss minimalister världen över är oftast insikten om att varken mer, men inte heller alltid mindre, är bättre samt vetskapen om de många oväntade värden som ger sig till känna då konsumtion, onödiga prylar och allmän överstimulans inte längre är huvudfokus i livet.

Paretoprincipen rätt applicerad är minimalism

Om du är som de flesta andra människor så använder du större delen av tiden endast en mindre del av din garderob. Detsamma gäller förmodligen din musiksamling där du större delen av tiden lyssnar på en liten del av all din tillgängliga musik. Och av den tid du spenderar på jobbet kommer troligen större delen av dina avgörande resultat från en mindre del av de uppgifter du lägger din tid på.

Denna typ av fördelning går att finna i nästan alla sammanhang och kallas ofta för Paretoprincipen. Det är en empirisk regel enligt vilken 20 procent av orsakerna står för 80 procent av verkan. Samma princip kallas även 80/20-regeln. Vad som gör denna princip så intressant ur ett minimalistiskt perspektiv är att Paretoprincipen rätt applicerad på din tid, dina pengar och ditt fokus nästan automatiskt gör dig till en minimalist.

För som minimalist går mycket ut på att eliminera de onödiga 80 procenten och fokusera på de avgörande 20 procenten. Till exempel identifiera och eliminera större delen av din garderob som i stort sett aldrig används, att identifiera och eliminera större delen av ditt dagliga informationsintag som varken gör dig gladare eller klokare eller varför inte att identifiera och eliminera större delen av dina åtaganden som varken för dig framåt karriär- eller utvecklingsmässigt.

Paretoprincipen går enligt min erfarenhet att applicera på nästan vad som helst med ökad lycka, medvetenhet och resultat som utfall. Den jobbiga delen med att applicera principen är att du blir smärtsamt påmind om allt onödigt du lägger din tid, dina pengar och ditt fokus på.

Inom vilka områden i ditt liv skulle du må bra av att applicera Paretoprincipen och hur skulle ditt liv i så fall förändras?

Vad minimalism är för oss

De flesta som hört talas om minimalism har säkert en mental bild av vad/hur en minimalist är eller borde vara. Vad som gör definitionen svår är samma problematik som med de flesta etiketter vi försöker sätta på människor, det vill säga att denna bild troligen är mer eller mindre unik för varje individ.

För vissa betyder minimalism att leva med maximalt 100 saker. För andra att enbart köpa och behålla saker man med säkerhet vet att man kommer använda sig av framöver. För en tredje att försöka hålla ytor i sitt hem rena från saker.

Så hur avgör man vem som har rätt? Enligt oss så går det inte. Alla har och bör ha sin egen tolkning av att leva minimalistiskt. Det viktiga är att göra sitt bästa utifrån sina förutsättningar och av goda anledningar. Däremot tänkte vi kort försöka beskriva vår tolkning i punktform nedan:

  • Vi konsumerar enbart nya saker vi med säkerhet vet att vi behöver och kommer använda frekvent framöver och det vi köper är av hög kvalitet.
  • Vi behåller enbart saker vi faktiskt använder frekvent. Det innebär att vi säljer, ger bort eller i värsta fall slänger det övriga.
  • Vi gör plats för det som är viktigt genom att eliminera det som är mindre viktigt. Både fysiskt och mentalt.
  • Vi har ordning och reda i hemmet och avplockade rena ytor. Var sak har sin bestämda plats.
  • Vi är medvetna om att resurser är ändliga. Allt från pengar, naturens resurser till vår egen livstid och försöker ha det i åtanke i vår vardag.
  • Vi är medvetna om att mentalt fokus är en bristvara som bör investeras klokt.

Den bild vi beskrivit ovan är såklart vår nuvarande bild och vi räknar med att den kommer förändras allt eftersom vi experimenterar, implementerar och lär oss mer om att leva minimalistiskt.

Vad är din tolkning av att leva minimalistiskt?